hola

La Matrícula de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) corresponent a l’exercici 2020 estarà a disposició del públic des d'avui 1 d’abril fins al 20 de maig, ambdós inclosos.

Aquest nou termini d’exposició pública de les quotes municipals de l’IAE s’ha establert amb motiu de l’emergència sanitària provocada pel Covid 19. L’Ajuntament recorda que tenint en compte que la consulta presencial no serà possible, us heu de dirigir a la Seu Electrònica de l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona, on es podrà efectuar aquesta consulta. Es requereix un mitjà d’identificació, atès el caràcter reservat i finalista, així com les limitacions de la cessió a tercers, que l’article 95 de la Llei general tributària atribueix a les dades exposades. El consistori assenyala que si la persona que vol accedir a les dades no és el subjecte passiu, haurà d’acreditar el seu interès en la consulta i un cop ponderat aquest es decidirà si es faciliten les dades. L’enllaç de la Seu Electrònica de l’Organisme de Recaptació i Gestió tributària de la Diputació de Barcelona, és: https://orgtn.diba.cat/ca/


Foto: Imatge d'un polígon de Santa Perpètua / Joel Mesas

0
0
0
s2sdefault

Altres notícies

Altres notícies - Especial Coronavirus