hola

Lluís Baulenas

Entrevista - Entrevista

El proper 11 de març s'inicia el període de preinscripció del segon cicle d'Ensenyament Infantil i de Primària. El director dels Serveis Territorials del Vallès Occidental, Lluís Baulenas, ens explica en què consisteix aquest tràmit i aprofita per parlar de la situació educativa al municipi. El 31 de gener Baulenas va comunicar a l'alcaldessa de Santa Perpètua, Isabel Garcia, la regidora d'Educació, Neus Garcia, i el primer tinent d'alcalde, Joan Mestres, l'assignació d'una línia de P3 a Els Aigüerols al curs 2014-2015. Sobre la construcció de l'edifici d'Els Aigüerols, Baulenas manifesta en aquestes línies que "la realitat és la que és i per més que ens entossudim haurem de fer-li cas (...) A més, tenim una davallada del padró continuada i persistent". Sobre la manca de places de secundària afirma que la previsió és per als propers anys i que a Ensenyament "ja s'hi està treballant".

Aviat s'obrirà la preinscripció per al proper curs. En què consisteix i per què serveix la campanya de preinscripció?

Certament, del dia 11 fins al 21 de març, les famílies podran sol·licitar l'escola amb el projecte educatiu que s'adeqüi més a la formació que consideren mil­lor per educar els seus fills i filles. Durant les properes setmanes, les escoles organitzaran jornades de portes obertes perquè les famílies coneguin millor els diferents àmbits d'escolarització: públics i concertats i, dins de cada sector, les diferents singularitats de cada escola, que es diferencien en projectes, metodologies i sistemes d'avaluació. Cal esmentar que cada família intenta escollir l'escola en la qual vol que els seus fills siguin educats, però això no sempre és possible. Per això, en aquesta tria posarà diferents escoles per ordre de prioritat ja que si una escola té més demanda que oferta, s'ha de realitzar una baremació de les sol·licituds i, d'acord amb l'ordre establert, es van distribuint els infants. En el cas d'empat de punts, hi ha un sorteig que decideix l'ordre en el qual els nens i nenes són admesos en una escola. La campanya de preinscripció serveix per adequar l'oferta a la demanda. Poden passar diferents escenaris. Per tant, després de la preinscripció, ens tornem a reunir per analitzar el procés i prendre decisions, que poden ser les d'incorporar nous grups, si la demanda és més gran que l'oferta o, en cas contrari, treure grups.

En global, quin és l'estat de l'educació i el nivell educatiu a Santa Perpètua?

Una de les peculiaritats del municipi de Santa Perpètua és el teixit empresarial, que és més o menys sòlid. Un dels problemes és que abans de la crisi una part important dels joves deixava els seus estudis al setze anys per anar a cercar el diner ràpid i fàcil a la construcció. Aquest fet feia que els estudis passessin a un segon nivell i, per tant, el nombre de joves que continuava els seus estudis a la universitat o en cicles formatius de grau superior era baix. És el que anomenem un alt nivell d'abandonament escolar prematur. Hem d'aprofitar la crisi com una oportunitat per posar en valor el nivell de formació dels joves de la població de Santa Perpètua de Mogoda i, per altra banda, convèncer les famílies i els joves que de cara el futur el millor és tenir una titulació tècnica superior o de grau per aconseguir feines molt més qualificades.

El Departament ha assenyalat que treballarà conjuntament amb l'Ajuntament per aconseguir l'èxit escolar de l'alumnat. En quina línia?

Les dues administracions estem d'acord que hem de fer una mirada global de l'ensenyament, des d'educació infantil fins a l'escola d'adults, passant per Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius. És en aquest sentit que des dels Serveis Territorials al Vallès Occidental vàrem proposar que un institut del municipi formés part del projecte Tàndem. És un projecte innovador on hi col·laboren conjuntament l'Institut Rovira-Forns, el Departament de Pedagogia de la Universitat Autònoma, el Departament d'Ensenyament i la Fundació La Pedrera. L'objectiu és formular propostes d'aprenentatge de tot el centre a l'entorn de la ciència i de la matemàtica, de tal manera que impliqui i motivi més l'alumne en el seu aprenentatge. És un projecte pioner en el nostre Servei Territorial i a Catalunya. Té una durada de tres anys i durant aquest curs i els propers anirem veient la seva concreció.

Segons explica el Departament, el proper curs baixaran les ràtios a les escoles d'Infantil i Primària perpetuenques. Quin és el motiu?

El marc normatiu actual marca que la ràtio és de 25 alumnes més un increment, per la situació excepcional que estem vivint, de fins al 20%. Aquest és decret llei estatal que va entrar en vigència l'abril del 2012. De totes maneres, a Santa Perpètua sempre s'ha aplicat la ràtio amb seny pedagògic i, per tant, no s'han assolit mai aquestes ràtios. En els municipis mitjans, la ràtio de l'alumnat de P-3 s'adapta any a any en funció del padró d'habitants. Per al curs vinent, el nombre d'infants a escolaritzar serà inferior al de l'any passat i per aquest motiu, el nombre d'alumnes a l'aula serà inferior al del curs 2013-2014. 

Tant l'Ajuntament com la coordinadora d'AMPA de Santa Perpètua han assenyalat com un dels principals problemes la manca de places de Secundària. Com es solucionarà aquest fet?

Actualment, els alumnes de Secundària estan ben escolaritzats en aquest municipi. No hi ha una manca de places. Per als propers anys, es preveu un creixement de l'alumnat de Secundària provinent dels centres de Primària. La responsabilitat dels Departament d'Ensenyament i dels Serveis Territorials al Vallès Occidental és prendre les mesures necessàries per a una correcta escolarització. Actualment, ja s'hi està treballant.

El Departament ha anunciat que el proper curs mantindrà la mateixa oferta educativa al municipi. Això significa que l'Escola Els Aigüerols mantindrà una línia de P3?

Correcte. En la propera preinscripció, l'oferta de places de P-3 al municipi serà la mateixa que el curs passat. Això no treu que, després del període de preinscripció, s'hagi de suprimir algun grup i redirigir a algunes famílies si a l'escola que han escollit no hi ha alumnat suficient per tenir un grup complet per oferir tot un grup de P-3. Aquesta situació ja es va produir el curs passat. Demanaria, per tant, que les famílies siguin molt conscients de l'escola que posen a la segona o tercera opció.

Què ha motivat finalment aquesta decisió?

Hi ha una voluntat conjunta, que és el fet de creure que les administracions, més enllà de les legitimes discrepàncies polítiques, són capaces de posar-se d'acord. Durant el darrer trimestre de l'any passat i aquest primer trimestre, hi ha hagut moltes converses amb l'alcaldessa, el primer tinent d'alcalde i la Regidora d'Educació per posar-nos d'acord en un objectiu essencial: analitzar l'educació de Santa Perpètua com un TOT, des dels infants als joves fins a la gent gran. Sempre amb la voluntat d'aconseguir l'èxit educatiu de tots i cadascun d'ells. L'èxit del treball conjunt es veu reflectit en aquestes decisions.

Hi ha previsió de construcció del nou edifici?

La realitat és la que és i per més que ens entossudim, haurem de fer-li cas. Patim una crisi econòmica ferotge que perdura en el temps i que afecta malauradament tant a famílies com a institucions. Per altra banda, tenim una davallada del padró continuada i persistent. En els últims sis anys el padró de naixements a Santa Perpètua ha disminuït en un terç, és a dir en 137 nens i nenes menys. La planificació sempre ha estat una eina important, però actualment esdevé essencial per intentar respondre a la complexa situació actual. En funció de l'evolució de les dades, anirem perfilant la millor decisió possible compatible amb la realitat actual.

Actualment, l'Escola Els Aigüerols ocupa l'edifici municipal destinat a l'Escola d'Adults. Pot haver a curt termini alguna solució per a l'Escola d'Adults?

És precisament en l'entorn actual que no hem de tancar cap porta i, per tant, estem disposats a parlar de tot. Res és inamovible i entre tots hem de fer possible les millors propostes amb imaginació, enginy i ganes. Estem amb converses permanents amb l'Ajuntament per cercar diferents solucions a curt termini per a l'escolarització de persones adultes. Aquestes solucions podrien implicar el fet de compartir i alhora optimitzar els espais dels diferents edificis educatius.

Una part de l'alumnat de l'Escola Bernat de Mogoda està ocupant mòduls prefabricats. Hi ha previsió d'ampliació del centre per retirar aquests mòduls?

Els mòduls prefabricats poden tenir una connotació negativa. M'agradaria aprofitar l'oportunitat que em doneu per posar en valor aquest tipus d'edificació. Aquest passat mes de desembre es va fer una reforma integral d'aquests mòduls. Caldria anar-los a veure per descobrir-hi una gran confortabilitat. A més, l'equip docent de l'Escola Bernat de Mogoda els ha sabut redimensionar molt bé, de tal manera que quan ets a dins no tenen res a envejar a un edifici convencional.

Foto: Lluís Baulenas, director dels Serveis Territorials del Vallès Occidental / Josep Cano

0
0
0
s2sdefault