hola

Des de l’abril de 2017 els perpetuencs que tinguin problemes per fer front al pagament de les seves hipoteques o lloguer poden demanar cita al Servei d’intermediació hipotecària ubicat a la segona planta de l’Ajuntament de Santa Perpètua. Gràcies al conveni de col·laboració entre el consistori i el Col·legi d’Advocats de Sabadell l’advocada Andrea Pérez atén a persones en aquesta situació per fer de mediadora i intentar negociar mesures alternatives adequades a la seva situació econòmica. En aquesta entrevista parlem del servei i de tot allò que ofereix.

Quin tipus d’assessories realitzes a Santa Perpètua?
El SIDH és un servei gratuït d’informació, assessorament i d’intermediació amb les entitats financeres per a persones o famílies que tenen problemes per afrontar els deutes hipotecaris del seu habitatge principal o també per fer front al pagament de la renda de lloguer amb les entitats financeres, negociant mesures alternatives adequades a la seva situació econòmica actual.

Des de quan funciona a Santa Perpètua?
A Santa Perpètua el servei funciona des d’abril de 2017 i s’ubica a la segona planta de l’Ajuntament i també dona servei a les poblacions de Palau-solità i Plegamans i Polinyà. El servei està impulsat per la Diputació de Barcelona, de manera concertada amb el Servei Ofideute de la Generalitat de Catalunya, en el marc d’un conveni amb l’Ajuntament de Santa Perpètua i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell.

Com ens podem beneficiar d’aquest servei?
En relació a les persones o famílies que tenen problemes per afrontar els deutes hipotecaris del seu habitatge principal o tenen problemes amb la seva situació d’habitatge de lloguer i necessiten sol·licitar o renovar un lloguer social, els interessats en aquest servei s’han d’adreçar als serveis socials o a l’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament. Ells els derivaran al SIDH i allà els atendrem.

Què ens aportarà el servei?
Després de sol·licitar cita es comprovarà que compleixin els requisits, se’ls informarà de la documentació que hauran de portar per a l’entrevista i es concertarà la visita amb l’advocat. L’advocat elaborarà i redactarà una proposta per a l’entitat bancària, valorant cada cas de manera individualitzada, que els permeti, en la mesura del possible, mantenir el seu habitatge. Des del SIDH s’enviarà la proposta a Ofideute, que la remetrà a l’entitat bancària per a la seva aprovació. La resposta de l’entitat bancària es traslladarà als usuaris per a la seva valoració i, si s’escau, l’acceptació de les noves condicions o el plantejament d’alternatives.

Quins àmbits en concret comprèn el servei d’assessorament?
La intermediació hipotecària és un d’ells. Correspon a persones propietàries que es troben en dificultats per pagar el préstec o crèdit hipotecari del seu habitatge o, fiadors de préstecs amb garantia hipotecària que, per impagament, estiguin en risc de perdre el seu habitatge principal. També tractem amb temes de mediació en consum, per a persones consumidores que reclamen clàusules abusives o demanda de mediació prèvia a inici d’un procediment d’execució.

I mediació a lloguer?
També és un dels nostres àmbits. En aquest cas, són les persones amb risc de perdre l’habitatge habitual de lloguer on l’arrendador sigui una entitat financera o que s’hagi adjudicat en subhasta l’habitatge llogat.

Quines són les principals preocupacions i problemes pel que fa a l’habitatge que reps en aquestes assessories?
Sempre el tema de l’habitatge ha estat una preocupació per a les persones en situació de vulnerabilitat, però moltes vegades també ho és per a aquelles persones o famílies que sense arribar a estar en estat de vulnerabilitat i d’exclusió residencial actualment, tenen dificultat per al pagament del préstec hipotecari o del lloguer. La pandèmia ha agreujat la situació, però per sort s’han anat aprovant diferents mesures que han pal·liat els efectes de la pandèmia. La pèrdua de l’habitatge per les dificultats per al pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris dedicats a la compra d’habitatge principal o per fer front al pagament de la renda de lloguer són les principals preocupacions.

Des de l’administració, què es pot fer per evitar situacions de risc?
Sabem que els problemes d’habitatge són un reflex de la precarietat econòmica o laboral, i crec que és necessari treballar acompanyant als usuaris de manera proactiva. És molt important poder comptar amb aquest servei impulsat per la Diputació a Santa Perpètua ja que és l’instrument òptim per desenvolupar mesures de prevenció, com és reduir el risc de pèrdua de l’habitatge. Es treballa pera intentar garantir que tothom tingui un lloc digne on viure i prevenir situacions d’emergència habitacional i de risc d’exclusió residencial.

Quines són les últimes mesures de resposta a la situació econòmica i social pel que fa a l’habitatge?
El 28 de desembre de 2022 es va publicar al Reial Decret-Llei 20/2022, de 27 de desembre que inclou entre moltes altres mesures algunes en matèria d’habitatge com la pròrroga de la suspensió dels llançaments arrendaticis com dels llançaments de persones sense títol habilitant o la pròrroga de la possibilitat de sol·licitar una compensació per part dels propietaris afectats per la suspensió dels llançaments. En resum, amb aquestes mesures s’estableix un marc per tal que les famílies vulnerables puguin disposar d’un temps extraordinari per a solucionar els temes relacionats amb l’habitatge, ja que si bé ha millorat la situació de pandèmia, hores d’ara encara s’estan patint les conseqüències de tot aquest temps de crisi econòmica i social.

Com podem assabentar-nos de les possibilitats que ens ofereixen les institucions pel que fa a beneficis en l’habitatge?
És important que les persones i les famílies preguntin i s’assessorin abans de trobar-se en situació de vulnerabilitat i exclusió residencial i d’estar en aquesta situació, poden dirigir-se als serveis socials, o Habitatge on estudiaran la seva situació i en tot cas faran les derivacions de les persones al SIDH.

Per què són útils les assessories?
Perquè primerament s’entrevista l’usuari i a la família i en mantenir-nos coordinats amb els serveis socials, es realitza un acompanyament des d’un primer moment, intentant en tots els supòsits que ens trobem i protegir la situació de manteniment de l’habitatge. D’altra banda, en aquells assumptes on existeix un procediment judicial, estem en contacte amb els lletrats de designats pel Torn d’Ofici. També l’assessorament és útil per als usuaris perquè se’ls ofereix informació i assessorament jurídic a persones en risc de perdre el seu habitatge principal i en el seu cas, s’intercedeix per elles davant les entitats financeres a través d’una plataforma de mediació única.

Segons la teva experiència, com acaben les intermediacions hipotecàries?
En aquests casos depèn de la fase en què es comenci amb l’assessorament als usuaris o les famílies derivats al SIDH, perquè si parlem de famílies que han començat l’assessorament quan detecten una dificultat per al pagament del préstec hipotecari és més fàcil reconduir la situació, per exemple sol·licitant una reestructuració o en altres casos una dació en pagament. Però quan ja ens trobem en un procediment judicial en la qual l’entitat s’ha adjudicat l’habitatge, hem de buscar altres alternatives de negociació, com la sol·licitud d’una moratòria per a continuar residint en l’habitatge o la sol·licitud del lloguer social. D’altra banda, és important destacar les noves mesures del govern que reforcen la protecció del deutor hipotecari vulnerable i alleugereixen la càrrega financera dels deutors hipotecaris de classe mitjana en risc de vulnerabilitat per la pujada dels tipus d’interès.

Pel que fa al lloguer i coneixent el mercat del l’habitatge, s’atenen les necessitats de les persones que volen optar per aquesta formula?
Per als temps en els quals estem de post pandèmia considero que l’opció de lloguer és bona perquè no totes les persones o famílies poden permetre’s adquirir de compra un habitatge. Un altre incentiu són les ajudes que existeixen per al lloguer.


Perfil

Nom: Andrea Pérez
Lloc i any de naixement: Sabadell, 1980
Professió: Advocada

Andrea Pérez és l’advocada i mediadora del Servei d’intermediació hipotecària (SIDH) de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. Aquesta oficina, ubicada a l’edifici de l’Ajuntament (plaça de la Vila, 5) està en marxa des de l’abril de 2017. Es tracta d’un servei d’informació i assessorament amb les entitats financeres i adreçada a persones que tenen problemes per fer front als seus deutes hipotecaris El servei està impulsat per la Diputació de Barcelona, de manera concertada amb el Servei Ofideute de la Generalitat de Catalunya

Foto: Andrea Pérez és l'advocada del Servei d'Intermediació Hipotecaria de l'Ajuntament de Santa Perpètua / Josep Cano

0
0
0
s2sdefault

Altres entrevistes

"Han tancat els centres d'educació especial sense pensar en els infants que hi assisteixen”

Els mesos de confinament han afectat a totes les famílies, ja fossin unipersonals o nombroses, perquè [ ... ]

"Mirem al futur amb il·lusió, però alhora amb preocupació perquè arribin relleus"

La Jove Orquestra de Santa Perpètua de Mogoda (JOSPeM) celebra aquest any el seu desè aniversari. [ ... ]

“Els vius són els que carreguen amb tot el dolor, la destrucció, les morts i la violència de la guerra”
“Els vius són els que carreguen amb tot el dolor, la destrucció, les morts i la violència de la guerra”

L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda ha commemorat el Dia Mundial de les Persones Refugiades [ ... ]