Enllaços

Consell Comarcal del Valles Occidental

Consell Comarcal del Valles Occidental

El consell comarcal exerceix les seves competències sobre l’àmbit territorial de la comarca del Vallès Occidental.  Les seves línees de treball són vertebrar polítiques de suport als ajuntaments, fomentar les potencialitats de la comarca, coordinar polítiques conjuntes en matèries com els serveis socials, la seguretat, les infraestructures, la immigració, l’educació, la sanitat o l’habitatge, treballar pel compliment dels objectius del Pla de Gestió Integral de Residus Municipals i desenvolupar accions de promoció i difusió turística.

Vés-hi

Altres