Agenda Estratègica sobre Producció, Innovació i Treball

L'Agenda Estratègica es proposa situar Santa Perpètua de Mogoda com un referent en matèria d'industrialització a l'àmbit de la Riera de Caldes.

El juny de 2012 l'’equip de govern va conèixer la proposta de diagnosi, objectius i línies del Pla Estratègic (PE), que ha constituït el referent general del futur del municipi. L'’actual situació socioeconòmica, que demana d'’establir prioritats, i l’'ajust en els recursos públics disponibles, recomanen d'’iniciar el desenvolupament del Pla per algunes de les línies estratègiques, particularment les relacionades amb la crisi, com la que correspon a Producció, Innovació i Treball.

Aquest desenvolupament es concep com a una eina útil de treball per al municipi que aplegui els objectius més estratègics i les actuacions i serveis que actualment es realitzen.

Es defineix així una Agenda Estratègica, que pretén reforçar les prioritats de govern i pla de mandat municipal, a saber:

  • L'Atenció a les persones, especialment d'’aquelles més afectades per la crisi econòmica.
  • El foment de l'’activitat econòmica i la creació d'’ocupació.
  • Optimització dels recursos municipals i prestació dels serveis amb eficàcia.

Igualment es pretén establir una metodologia de treball en les actuacions relacionades amb la L2 (Producció, Innovació i Treball) que permeti millorar els resultats, eficiència i participació en les accions locals en aquest àmbit.

Després de dos anys de desplegament entre 2012 i 2014, l'Agenda estratègica sobre producció, innovació i treball ha assolit un nivell de desenvolupament suficient per fer el primer balanç dels objectius aconseguits

Adjunts:
Arxiu / URLDescripcióMida (Kb)
Accedir a aquesta URL (http://www.staperpetua.cat/documents/agenda-estrategica/agenda_estrategica_l2_web_juliol2013.pdf)agenda_estrategica_l2_web_juliol2013.pdfAgenda Estratègica L2 - Producció, Innovació i Treball. Desenvolupament del Pla Estratègic 2025273 kB
Descarregar aquest arxiu (execucio_agenda_estategica.pdf)Balanç 2012-14 EstratègiaSPMInforme d'execució de l'Agenda Estratègica Producció - Innovació - Treball1240 kB

Altres