3.4. Horts urbans i Venda de proximitat

  • Estudi de les possibilitats d'ampliació de la zona d'horts urbans
  • Estudi d'implantació de punts de venda en els mercats municipals
  • Micro projectes agroalimentaris

No hi ha articles a aquesta categoria. Si es mostren les subcategories dins d`aquesta pàgina, pot ser que continguin articles.

Altres