Experiències de governança

Debats sectorials

Debats sectorials del Pla Estratègic

Entre novembre de 2010 i març de 2011 s'han desenvolupat en el marc del Pla Estratègic de Santa Perpètua de Mogoda una sèrie de debats sectorials per a discutir els temes que prioritàriament hauran d'integrar la proposta del Pla. El marc de referència d'aquests debats ha estat la Riera de Caldes, àmbit de planejament establert pel Pla Territorial Metropolità de Barcelona. En concret s'ha desenvolupat un debat sobre urbanisme i territori, amb tècnics d'urbanisme dels diferents ajuntaments de la Riera de Caldes, un debat de paisatge i medi ambient amb tècnics municipals, un debat sobre indústria amb empresaris i gestors de polígons, i un sobre promoció econòmica amb tècnics de la Riera de Caldes, la Diputació de Barcelona i les Cambres de Comerç del Vallès.

Consulteu els resultats d'aquests debats 

 

Altres