Estadístiques

Informes Socioeconòmics Municipals del I trimestre de 2013

Informes

Informes Socioeconòmics Municipals del I trimestre de 2013 de l’Eix de la Riera de Caldes. La present onada de l’any, més extensa que les anteriors, repassa les dades més rellevants del territori en 4 àmbits temàtics: demografia, estructura empresarial, mercat de treball i àmbit macroeconòmic.

Si mai heu tingut l’oportunitat de fer-li una ullada en edicions anteriors, us recordem que en el document genèric de l’Eix de la Riera de Caldes podreu trobar una anàlisi més global del territori, amb dades comparatives entre els diferents municipis de l’Eix, però també amb àmbits territorials superiors (Vallès, província de Barcelona i Catalunya).

El trobareu juntament amb altres informes trimestrals al web municipal

Altres