Estadístiques

Informes Socioeconòmics Municipals del I trimestre de 2013

Informes

Informes Socioeconòmics Municipals del I trimestre de 2013 de l’Eix de la Riera de Caldes. La present onada de l’any, més extensa que les anteriors, repassa les dades més rellevants del territori en 4 àmbits temàtics: demografia, estructura empresarial, mercat de treball i àmbit macroeconòmic.

Si mai heu tingut l’oportunitat de fer-li una ullada en edicions anteriors, us recordem que en el document genèric de l’Eix de la Riera de Caldes podreu trobar una anàlisi més global del territori, amb dades comparatives entre els diferents municipis de l’Eix, però també amb àmbits territorials superiors (Vallès, província de Barcelona i Catalunya).

El trobareu juntament amb altres informes trimestrals al web municipal

Fitxa estadística bàsica 2007-2008

Fitxa estadística bàsica 2007-2008

Observatori de l'Economia Local, Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, 2008.

Adjunts:
URLDescripcióMida (Kb)
Accedir a aquesta URL (http://www.staperpetua.org/pespm/attachments/article/36/fitxaestweb0708.xls)fitxaestweb0708.xlsFitxa estadística 2007-200892 kB

Anuari Estadístic de Santa Perpètua de Mogoda 2005

Anuari Estadístic de Santa Perpètua de Mogoda 2005.
Observatori de l'Economia Local,  Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.

Adjunts:
AdjuntDescripcióMida (Kb)
Descarregar aquest arxiu (anuariestadistic2.pdf)Anuari 2005 8653 kB

Hermes.Diba. Santa Perpetua de Mogoda

Hermes. Diputació de Barcelona.
Síntesi d'indicadors de Santa Perpètua de Mogoda
2009

Vés-hi

Idescat Santa Perpètua de Mogoda

Institut d'Estadística de Catalunya. IDESCAT.
Estadística bàsica territorial de Santa Perpètua de Mogoda
2009.

Adjunts:
URLDescripcióMida (Kb)
Accedir a aquesta URL (/pespm/attachments/article/15/Sta_Perpetua_IDESCAT.pdf)Dades IDESCAT 0 kB

Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB). Annex Estadístic

Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB). Annex Estadístic

Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Generalitat de Catalunya. Institut d'Estudis Territorials, 2010.

Adjunts:
URLDescripcióMida (Kb)
Accedir a aquesta URL (http://www.staperpetua.org/pespm/attachments/article/33/Annex_Estadistic.pdf)Annex_Estadistic.pdfAnnex Estadístic574 kB

Altres