Projecte de Bassa naturalitzada per al rec del parc central

Imatge virtual del Parc CentralEl present document correspon al projecte de bassa naturalitzada per a l’emmagatzematge del rec, redactat per Eliseu Guillamon, eng. t. agrícola i un pressupost de 676961,77 € a situar en l’esplanada que queda lliure al bell mig del Parc central. Aquesta bassa s’alimentarà d’aigua de l’aqüífer a partir del POU municipal d’ATEMASA i acumularà l’aigua del rec del mateix parc central i dels parcs de l’entorn (Ametllers i Soldevila, a més dels Camps de futbol). La bassa tindrà al voltant tot un ecosistema de vegetació (12000 plantes) que actuarà com a “bio filtre” natural per mantenir la qualitat de l’aigua i l’equilibri faunístic i simultàniament permetrà que es pugui fer una concessió administrativa d’ explotació de la bassa per a “cable esquí”. Aquest projecte, juntament amb el del Parc central, forma part del Programa de Llei de Barris i completa l’obra urbanitzadora prevista al Pla Director Urbanístic de Santa Maria de Gallecs.

Documents:

Altres