3.1. Parc de la Riera i Espai Central a SPM

  • Avaluació estratègica del projecte de parc Central
  • Realització de les obres d'un nou projecte
  • Promoure el sector de Mogoda

Projecte de Bassa naturalitzada per al rec del parc central

Imatge virtual del Parc CentralEl present document correspon al projecte de bassa naturalitzada per a l’emmagatzematge del rec, redactat per Eliseu Guillamon, eng. t. agrícola i un pressupost de 676961,77 € a situar en l’esplanada que queda lliure al bell mig del Parc central. Aquesta bassa s’alimentarà d’aigua de l’aqüífer a partir del POU municipal d’ATEMASA i acumularà l’aigua del rec del mateix parc central i dels parcs de l’entorn (Ametllers i Soldevila, a més dels Camps de futbol). La bassa tindrà al voltant tot un ecosistema de vegetació (12000 plantes) que actuarà com a “bio filtre” natural per mantenir la qualitat de l’aigua i l’equilibri faunístic i simultàniament permetrà que es pugui fer una concessió administrativa d’ explotació de la bassa per a “cable esquí”. Aquest projecte, juntament amb el del Parc central, forma part del Programa de Llei de Barris i completa l’obra urbanitzadora prevista al Pla Director Urbanístic de Santa Maria de Gallecs.

Documents:

Continuen les obres del Parc Central amb la construcció de l'amfiteatre

Imatge de les obres del parc Central

Les obres d'urbanizació del Parc Central acabaran el mes de desembre de 2014, segons les previsions del servei de Planificació i desenvolupament estratègic de l'Ajuntament de Santa Perpètua. Actualment s'ha posat en marxa un nou pla d'ocupació que ha permès la contractació d'onze veïns i veïnes aturades del municipi ja que aquesta actuació també forma part del finançament de la llei de barris i d'INCASOL i son una oportunitat d'ocupació que no es pot deixar perdre, segons explica el servei.

Continuar llegint: Continuen les obres del Parc Central amb la construcció de l'amfiteatre

Altres