Documents de referència

Informe estratègic del Vallès Occidental

El projecte Reflexió Estratègica dels Pactes Territorials (REPTe) sorgeix de la
necessitat de valorar la figura dels Pactes Territorials. Des del seu naixement el 1996
en el marc de l’Estratègia Europea per l’Ocupació i amb la generalització a la província
de Barcelona a partir de l’any 2000, els Pactes han estat la forma organitzativa i de
gestió del desenvolupament econòmic local.

 

Informe Estratègic del Vallès Occidental

Diputació de Barcelona, 2009

El projecte Reflexió Estratègica dels Pactes Territorials (REPTe) sorgeix de la necessitat de valorar la figura dels Pactes Territorials. Des del seu naixement el 1996 en el marc de l’Estratègia Europea per l’Ocupació i amb la generalització a la provínciade Barcelona a partir de l’any 2000, els Pactes han estat la forma organitzativa i degestió del desenvolupament econòmic local. En aquesta àmplia perspectiva temporal, el REPTe es constituí com un espai de reflexió compartit de tots els territoris de la província amb la voluntat de fer un balanç del que s’havia fet, d’esbossar cap a on s’havia d’anar i, especialment, de com s’hi podria arribar.

Adjunts:
URLDescripcióMida (Kb)
Accedir a aquesta URL (http://www.staperpetua.org/pespm/attachments/article/42/repte_ievallesoccidental.pdf)repte_ievallesoccidental.pdfREPTe V.O.395 kB

Altres