Documents de referència

Informe resum diagnòstic Mollet del Vallès i marc estratègic proposat

Diagnòstic de la situació de partida del II Pla Estratègic de Mollet del Vallès
Ajuntament de Mollet del Vallès, 2009.

 

El present document sintetitza el diagnòstic socioeconòmic per avaluar la situació de partida de Mollet del Vallès en el procés d’elaborar una estratègia de desenvolupament en els propers anys.

Adjunts:
URLDescripcióMida (Kb)
Accedir a aquesta URL (http://www.staperpetua.org/pespm/attachments/article/25/pe_mollet_diagnosi_2009.pdf)pe_mollet_diagnosi_2009.pdfSituació de partida Mollet del Vallès140 kB

Altres