Documents de referència

Diagnosi estratègica territorial de la província de Barcelona: principals reptes de futur

Diagnosi estratègica territorial de la província de Barcelona: principals reptes de futur
Oriol Estela, Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, Diputació de Barcelona.

La Diputació de Barcelona, des de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació,ha impulsat la realització de diagnosis estratègiques dels territoris que formen els pactes territorials de promoció econòmica i ocupació de la província de Barcelona, per reforçar la dimensió de planificació de cadascun. Aquest document és la compilació de la informació continguda en les diagnosis territorials dels pactes i la recopilació i el tractament d’informació estadística bàsica sobre la província de Barcelona

Adjunts:
URLDescripcióMida (Kb)
Accedir a aquesta URL (http://www.staperpetua.org/pespm/attachments/article/23/Diagnosi_estrategica_territorial_Bcn.pdf)Diagnosi_estrategica_territorial_Bcn.pdfDiagnosi Estratègica Territorial248 kB

Altres