Documents de referència

Memòria Pla Estratègic SPM - 2025 (Juliol 2012)

Memòria

Pla Estratègic Santa Perpètua de Mogoda - 2025

Document:    DOCUMENT DE SÍNTESI
Versió:    3
Autor:    Oriol Biosca / Andreu Ulied
Data:    24 de juliol de 2012
Data anterior:    Juliol de 2011

Adjunts:
URLDescripcióMida (Kb)
Accedir a aquesta URL (http://www.staperpetua.cat/documents/agenda-estrategica/pestaperpetua_memoria_24jul2012.pdf)Memòria PESPMDocument de síntesi7588 kB

Altres