Documents de referència

Diagnosi per la dinamització del teixit productiu del Baix Vallès.

Diagnosi per la dinamització del teixit productiu del Baix Vallès.
Diputació de Barcelona, Diputació de Barcelona, 2010.

Aquest document presenta els resultats de la Diagnosi per la dinamització del teixit productiu del Baix Vallès.El document es divideix en tres grans blocs, el primer fa referència a la diagnosi del mapa formatiu del territori del Baix Vallès, el segon es centra en la diagnosi del teixit productiu dels polígons d’activitat econòmica (PAE’s) del Baix Vallès i el tercer a la diagnosi de la mobilitat dels polígons d’activitat econòmica (PAE’s) del Baix Vallès.

Adjunts:
URLDescripcióMida (Kb)
Accedir a aquesta URL (/pespm/attachments/article/111/Teixit_productiu_baix_valles.pdf)Diagnosi teixit productiu - 2010 0 kB

Altres