Documents de referència

Memòria Pla Estratègic SPM - 2025 (Juliol 2012)

Memòria

Pla Estratègic Santa Perpètua de Mogoda - 2025

Document:    DOCUMENT DE SÍNTESI
Versió:    3
Autor:    Oriol Biosca / Andreu Ulied
Data:    24 de juliol de 2012
Data anterior:    Juliol de 2011

Adjunts:
URLDescripcióMida (Kb)
Accedir a aquesta URL (http://www.staperpetua.cat/documents/agenda-estrategica/pestaperpetua_memoria_24jul2012.pdf)Memòria PESPMDocument de síntesi7588 kB

Mapa empresarial de l'Eix de la Riera de Caldes.

Mapa empresarial de l'Eix de la Riera de Caldes
Observatori de l'Economia Local, Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, 2007.

L'Observatori de l'Economia Local de Santa Perpètua de Mogoda presenta el Mapa empresarial de l'Eix de la Riera de Caldes. Caldes de Montbui, La Llagosta, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat són els municipis que conformen aquesta àrea econòmica i de mercat coneguda com a Eix de la Riera de Caldes. Actualment, l’Eix acull 3.700 empreses i més de 47.000 treballadors. A nivell conjunt, els llocs de treball generats a l’Eix suposen més del 2% de l’ocupació a la província i un 1,8% a Catalunya.

Adjunts:
URLDescripcióMida (Kb)
Accedir a aquesta URL (/pespm/attachments/article/16/Riera_caldes.pdf)Mapa empresarial a 2007 0 kB

Monogràfic sobre l'Eix de la Riera de Caldes

Monogràfic sobre l'Eix de la Riera de Caldes
Observatori de l'Economia Local, Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, 2004.

Aquest treball realitza una diagnosi territorial de l'àmbit geogràfic de la Riera de Caldes. Analitzant aspectes com la la situació geogràfica dels diversos municipis que componen aquest entorn, l' evolució de l’estructura demogràfica i ocupacional, l'estructura empresarial i l'activitat de les empreses i per últim la mobilitat en aquest eix.

Adjunts:
URLDescripcióMida (Kb)
Accedir a aquesta URL (http://www.staperpetua.org/pespm/attachments/article/31/Monografic_Riera_de_Caldes.PDF)Monografic_Riera_de_Caldes.PDFDiagnosi territorial Eix Riera de Caldes667 kB

Estudi sobre l'impacte del canvi industrial en l'economia local de Santa Perpètua de Mogoda

Estudi sobre l'impacte del canvi industrial en l'economia local de Santa Perpètua de Mogoda
Observatori de l'Economia Local, Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, 2007.

En aquest document s'analitzat l'economia local des de tres perspectives:  la creació de valor per part dels diversos sectors i el seu nivell d’intensitat tecnològica, l’evolució del comportament empresarial de 50 de les principals empreses del municipi i l’estat de la qüestió de 10 subsectors d’activitat

[Window Title]
Bloc de notas

[Main Instruction]
¿Desea guardar los cambios hechos a Sin título?

[Guardar] [No guardar] [Cancelar]
Adjunts:
URLDescripcióMida (Kb)
Accedir a aquesta URL (http://www.staperpetua.org/pespm/attachments/article/27/Canvi_industrial_Sta_Perp.PDF)Canvi_industrial_Sta_Perp.PDFEstudi canvi impacte industrial2639 kB

Estudi Percepció del Caràcter Industrial de Santa Perpètua

Estudi Percepció del Caràcter Industrial de Santa Perpètua
Observatori de l'Economia Local, Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, 2007.

L'informe de resultats que presenta MDK Investigació de Mercats a la Granja Soldevila està orientat a la necessitat d'aconseguir informació sobre la percepció del caràcter industrial a Santa Perpètua per part de la ciutadania del municipi.

Adjunts:
URLDescripcióMida (Kb)
Accedir a aquesta URL (http://www.staperpetua.org/pespm/attachments/article/28/Percepcio_caracter_industrial.PDF)Percepcio_caracter_industrial.PDFPercepció del caràcter industrial1432 kB

Especialització industrial i intensitat tecnològica a Santa Perpètua de Mogoda i la Riera de Caldes

Especialització industrial i intensitat tecnològica a Santa Perpètua de Mogoda i la Riera de Caldes.
Observatori de l'Economia Local, Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, 2006.

El present treball aprofundeix en la realitat del teixit productiu, examinant dos aspectes que són determinants per establir el perfil d’aquest teixit; d’una banda la intensitat tecnològica i de l’altra l’especialització. Aquest primer pas es situa encara en el nivell descriptiu i d’anàlisi de les dades generals, però es suficient per identificar algunes característiques de  l’activitat en l’àmbit i apuntar temptativament línies i factors claus pel seu desenvolupament.

Adjunts:
URLDescripcióMida (Kb)
Accedir a aquesta URL (http://www.staperpetua.org/pespm/attachments/article/29/Especialitzacio_industrial.PDF)Especialitzacio_industrial.PDFEspecialització Industrial319 kB

Estudi sobre l'ús i la presència de TIC a les empreses de Santa Perpètua de Mogoda

Estudi sobre l'ús i la presència de TIC a les empreses de Santa Perpètua de Mogoda
Observatori de l'Economia Local, Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, 2005.

 

Aquest estudi analitza l'ús i la presència de les tecnologies de la informació i de la comunicacióal teixit empresarial de Santa Perpètua de Mogoda, tractant variables com l'acces i l'us d'internet, el comerç electrònic i les activitats en R+D entre d'altres.

Adjunts:
URLDescripcióMida (Kb)
Accedir a aquesta URL (http://www.staperpetua.org/pespm/attachments/article/30/Tic.PDF)Tic.PDFÚs i presència TIC a les empreses397 kB

Diagnosi per la dinamització del teixit productiu del Baix Vallès.

Diagnosi per la dinamització del teixit productiu del Baix Vallès.
Diputació de Barcelona, Diputació de Barcelona, 2010.

Aquest document presenta els resultats de la Diagnosi per la dinamització del teixit productiu del Baix Vallès.El document es divideix en tres grans blocs, el primer fa referència a la diagnosi del mapa formatiu del territori del Baix Vallès, el segon es centra en la diagnosi del teixit productiu dels polígons d’activitat econòmica (PAE’s) del Baix Vallès i el tercer a la diagnosi de la mobilitat dels polígons d’activitat econòmica (PAE’s) del Baix Vallès.

Adjunts:
URLDescripcióMida (Kb)
Accedir a aquesta URL (/pespm/attachments/article/111/Teixit_productiu_baix_valles.pdf)Diagnosi teixit productiu - 2010 0 kB

Consell Infantil Municipal de Santa Perpètua de Mogoda

Consell Infantil Municipal de Santa Perpètua de Mogoda
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, 2009

 

El Consell Infantil Municipal és un òrgan consultiu de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda format per infants de 10 a 12 anys que estudiem a les escoles del municipi. La nostra funció és aportar el punt de vista dels infants sobre els temes que ens afecten.

 

Vés-hi

Adjunts:
URLDescripcióMida (Kb)
Accedir a aquesta URL (http://www.staperpetua.org/pespm/attachments/article/38/propos_infants_pim.pdf)propos_infants_pim.pdfConsell Infantil Municipal134 kB

Drets Humans a SPM

Prediagnosi tècnica dels Drets Humans a la ciutat
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, 2010

La Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans és una iniciativa de la Diputació de Barcelona que té
per objectiu estendre el respecte als drets humans com a forma de convivència i organització
política. Per això, els pobles i municipis de la província de Barcelona que s’adhereixen
voluntàriament a la Xarxa es comprometen a complir i incorporar en el seu ordenament local la
Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.
La Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans és una iniciativa de la Diputació de Barcelona que té per objectiu estendre el respecte als drets humans com a forma de convivència i organitzaciópolítica. Per això, els pobles i municipis de la província de Barcelona que s’adhereixenvoluntàriament a la Xarxa es comprometen a complir i incorporar en el seu ordenament local la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.
Adjunts:
URLDescripcióMida (Kb)
Accedir a aquesta URL (http://www.staperpetua.org/pespm/attachments/article/47/DH_SPM_abr2010.pdf)DH_SPM_abr2010.pdfDrets Humans a SPM887 kB

Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Santa Perpètua de Mogoda

Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible de Santa Perpètua de Mogoda.
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda,Diputació de Barcelona, 2009.

El Pla d'Acció per l’Energia Sostenible, a partir de la diagnosi i l'inventari d'emissions, es planteja un pla d'acció amb 3 línies estratègiques:  en primer lloc, exemplificar i fomentar l'execució de bones pràctiques que afavoreixin una disminució de les emissions de gasos d'efecte hivernacle de l'administració local; en segon lloc,consumir de forma més sostenible afavorint la millora del benestar i la qualitat de vida dels habitants de Santa perpètua de Mogoda, tot reduint la seva contribució a l'efecte hivernacle i per últim, comunicar per sensibilitzar, implicar i fer partícips els diferents agents socials i econòmics de la població en la lluita contra el canvi climàtic.

Adjunts:
URLDescripcióMida (Kb)
Accedir a aquesta URL (http://www.staperpetua.org/pespm/attachments/article/44/PAES_2009.pdf)PAES_2009.pdfPla d'Acció Energia Sostenible636 kB

Opuscle llei de barris

Opuscle llei de barris
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

Aquest document descriu els principals projectes que es duen a terme en el Pla de millora de Can Folguera, dintre del Programa de la Llei de Barris de la Generalitat de Catalunya.

Adjunts:
URLDescripcióMida (Kb)
Accedir a aquesta URL (http://www.staperpetua.org/pespm/attachments/article/45/Opuscle.pdf)Opuscle.pdfOpuscle informatiu253 kB

Consorci urbanístic de Can Filuà

Consorci urbanístic  de Can Filuà

El Consell General del Consorci Urbanístic de Can Filuà, és integrat al 50% per l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i l’Institut Català del Sòl (INCASÒL). El sector residencial de Can Filuà té una superfície de prop de 16 hectàrees on es podran construir 810 habitatges dels quals 426 seran en règims protegits.

Vés-hi

Mapa del Patrimoni Cultural de Santa Perpètua de Mogoda

Mapa del Patrimoni Cultural de Santa Perpètua de Mogoda
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, Diputació de Barcelona, 2009.

El mapa del patrimoni cultural del municipi de Santa Perpètua de Mogoda mostra la riquesa cultural i natural del municipi i la seva valoració, permetent així l’establiment de mesures per a la seva protecció i conservació, així com la planificació de la seva rendibilització social.

Adjunts:
URLDescripcióMida (Kb)
Accedir a aquesta URL (http://www.staperpetua.org/pespm/attachments/article/22/Patrimoni_Cultural.pdf)Patrimoni_Cultural.pdfPatrimoni Cultural2515 kB

Informe estratègic del Vallès Occidental

El projecte Reflexió Estratègica dels Pactes Territorials (REPTe) sorgeix de la
necessitat de valorar la figura dels Pactes Territorials. Des del seu naixement el 1996
en el marc de l’Estratègia Europea per l’Ocupació i amb la generalització a la província
de Barcelona a partir de l’any 2000, els Pactes han estat la forma organitzativa i de
gestió del desenvolupament econòmic local.

 

Informe Estratègic del Vallès Occidental

Diputació de Barcelona, 2009

El projecte Reflexió Estratègica dels Pactes Territorials (REPTe) sorgeix de la necessitat de valorar la figura dels Pactes Territorials. Des del seu naixement el 1996 en el marc de l’Estratègia Europea per l’Ocupació i amb la generalització a la provínciade Barcelona a partir de l’any 2000, els Pactes han estat la forma organitzativa i degestió del desenvolupament econòmic local. En aquesta àmplia perspectiva temporal, el REPTe es constituí com un espai de reflexió compartit de tots els territoris de la província amb la voluntat de fer un balanç del que s’havia fet, d’esbossar cap a on s’havia d’anar i, especialment, de com s’hi podria arribar.

Adjunts:
URLDescripcióMida (Kb)
Accedir a aquesta URL (http://www.staperpetua.org/pespm/attachments/article/42/repte_ievallesoccidental.pdf)repte_ievallesoccidental.pdfREPTe V.O.395 kB

Pla per a la qualitat de l’ocupació i la competitivitat empresarial al Vallès Occidental

Pla per a la qualitat de l’ocupació i la competitivitat empresarial al Vallès Occidental
Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental,2007.

L’objectiu general de l’informe és donar els elements de context per a establir la formulació d’un pla de caràcter estratègic d’intervenció en favor de la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de les empreses a partir de la identificació del potencial d’impacte de l’Acord Estratègic en l’economia, el mercat de treball i l’ocupació vallesana en un moment de canvi i ajust industrial en el territori.

Adjunts:
URLDescripcióMida (Kb)
Accedir a aquesta URL (/pespm/attachments/article/17/Pla_qualitat_ocupacio_Valles_Occidental.pdf)Pla qualitat ocupació 0 kB

Fitxes dels projectes rellevants al Vallès Occidental

Fitxes dels projectes rellevants al Vallès Occidental
Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental, 2007.

 

Aquest documunent analitza els 10 grans projectes d’intervenció amb impacte socioeconòmic que tindran lloc en el període del Pla d’Acció i poden constituir de diverses maneres motors del desenvolupament econòmic i l’ocupació en la comarca.

Adjunts:
URLDescripcióMida (Kb)
Accedir a aquesta URL (http://www.staperpetua.org/pespm/attachments/article/24/fitxesprojectesrellevants.pdf)fitxesprojectesrellevants.pdfAnàlisi 10 grans projectes118 kB

Escenaris 2013 Vallès Occidental

Escenaris 2013 Vallès Occidental
Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental, 2008.

És un conjunt de treballs tècnics que situen les principals variables de població, activitats econòmica i mercat de treball en l’horitzó 2013 a partir de les previsions generals existents i la dinàmica del Vallès Occidental del darrer període. S’ha elaborat un escenari tendencial 2013 i uns escenaris extrems (positius i negatius) de les principals variables. Els escenaris identifiques riscos i oportunitats per les polítiques de desenvolupament econòmic i ocupació.

Adjunts:
URLDescripcióMida (Kb)
Accedir a aquesta URL (http://www.staperpetua.org/pespm/attachments/article/19/escenaris_2013_vocc.pdf)escenaris_2013_vocc.pdfConjunt de treballs tècnics131 kB

Diagnosi estratègica territorial de la província de Barcelona: principals reptes de futur

Diagnosi estratègica territorial de la província de Barcelona: principals reptes de futur
Oriol Estela, Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, Diputació de Barcelona.

La Diputació de Barcelona, des de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació,ha impulsat la realització de diagnosis estratègiques dels territoris que formen els pactes territorials de promoció econòmica i ocupació de la província de Barcelona, per reforçar la dimensió de planificació de cadascun. Aquest document és la compilació de la informació continguda en les diagnosis territorials dels pactes i la recopilació i el tractament d’informació estadística bàsica sobre la província de Barcelona

Adjunts:
URLDescripcióMida (Kb)
Accedir a aquesta URL (http://www.staperpetua.org/pespm/attachments/article/23/Diagnosi_estrategica_territorial_Bcn.pdf)Diagnosi_estrategica_territorial_Bcn.pdfDiagnosi Estratègica Territorial248 kB

Parc Agrícola del Vallès

Parc Agrícola del Vallès
Diverses entitats

Els objectius del Parc Agrícola del Vallès, impulsat entre d'altres entitats i organitzacions, per ADENC (Associació per la Defensa i Estudi de la Natura), són la dotació de plenes garanties jurídiques a fi que els àmbits del Parc tinguin classificació de sòls no urbanitzables d'especial protecció, considerant el manteniment de l'activitata agrícola com l'element fonamental per a la seva conservació...

Adjunts:
URLDescripcióMida (Kb)
Accedir a aquesta URL (http://www.staperpetua.org/pespm/attachments/article/41/PARC_AGRICOLA_VALLES.pdf)PARC_AGRICOLA_VALLES.pdfParc Agrícola1050 kB

Informe resum diagnòstic Mollet del Vallès i marc estratègic proposat

Diagnòstic de la situació de partida del II Pla Estratègic de Mollet del Vallès
Ajuntament de Mollet del Vallès, 2009.

 

El present document sintetitza el diagnòstic socioeconòmic per avaluar la situació de partida de Mollet del Vallès en el procés d’elaborar una estratègia de desenvolupament en els propers anys.

Adjunts:
URLDescripcióMida (Kb)
Accedir a aquesta URL (http://www.staperpetua.org/pespm/attachments/article/25/pe_mollet_diagnosi_2009.pdf)pe_mollet_diagnosi_2009.pdfSituació de partida Mollet del Vallès140 kB

Altres