Documents de planejament

Pla de transport de viatgers de Catalunya 2008-2012

Pla de transport de viatgers de Catalunya 2008-2012

Aprovat a l'any 2009,  el Pla territorial sectorial que defineix les directrius i les línies d'actuació per als propers anys en relació amb l'oferta dels serveis de transport públic a Catalunya i la gestió del conjunt del sistema. Els seus continguts i actuacions s'emmarquen dins la normativa i el planejament vigents i, particularment, desplega el Pla d'infraestructures de transport de Catalunya.

Vés-hi

Altres