Documents de planejament

Pla d'infraestructures del transport de Catalunya 2006-2026

 

Pla d'infraestructures del transport de Catalunya 2006-2026

Aprovat a l'any 2006, el Pla d'infraestructures de transport de Catalunya (PITC) defineix de manera integrada la xarxa d'infraestructures viàries, ferroviàries i logístiques necessàries per a Catalunya amb l'horitzó temporal de l'any 2026, i té el propòsit d'ampliar-lo amb la resta d'infraestructures, portuàries i aeroportuàries a curt termini, per tal de constituir un pla complert d'infraestructures de Catalunya.

Vés-hi

Altres