Introducció Debats Temàtics

Des del mes de setembre de 2010 s'han iniciat les sessions de debat temàtic sobre cadascuna de les línies estratègiques del Pla. Aquestes taules de debat tècnic hauran de desenvolupar una base de coneixement “educat” sobre la qual es pugui desenvolupar el debat sobre les accions del Pla Estratègic. L'objectiu d'aquesta activitat és aprofundir en la reflexió sobre les oportunitats de futur del municipi amb la intervenció d'experts, responsables polítics, tècnics municipals i altres agents implicats. 

Les conclusions de cadascun d'aquests debats es poden consultar a aquesta plana. 

Altres