Estudi Extensió concertada CiT i millora polígons

 • Contacte amb CiT
 • Anàlisi de potencialitats de l'AP7
 • Promoció d'un grup de grans empreses de la RdC
 • Estudi de les necessitats de senyalització
 • Anàlisi de l'impacte de la nova estació R8
 • Elaboració proposta consideració legal municipi industrial
 • Realització d'un pla de millores puntuals en l'estat de la infraestructura del polígons industrials
 • Promoció i suport d'un pla de cobertes fotovoltaiques a les zones industrials
 • Estudi d'una oficina d'atenció a l'empresa a SPM
 • Pla municipal d'aparcament de vehicles pesats 
 • L'anella productiva
 • Estudi d'un pla de millora a mig termini
 • Valorització natural dels entorns industrials

No hi ha articles a aquesta categoria. Si es mostren les subcategories dins d`aquesta pàgina, pot ser que continguin articles.

Altres