2.3 Programa millora Llei de barris

  • Impuls de programes de ciutat en rehabilitació i millora urbana (Nucli antic, Can Folguera, Annexos Can Soldevila)
  • Llei de Barris. Millora de nucli antic

Altres