Actes del Pla Estratègic

Presentació de les línies estratègiques del Pla Estratègic al consistori

13 de juliol de 2010, Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

La finalitat d’aquesta activitat és avançar cap un programa d’activitats i cap a un model de gestió que faciliti una nova centralitat a Santa Perpètua de Mogoda.
La dimensió social:els nous serveis a les persones
L’objectiu d’aquesta activitat és proposar recomanacions per a una prestació i una gestió de serveis als ciutadans més eficient a  escala urbana i supramunicipal.
El medi ambient: la gestió integrada del paisatge
La finalitat d’aquesta activitat és establir les bases per la redacció de la carta del paisatge i desenvolupar els criteris que hauran de assegurar una gestió ambiental integrada a la Riera
La governança: l’administració que aprèn
L’objectiu d’aquesta activitat és desenvolupar principis i models alternatius de participació, planificació i gestió municipal.
També es va presentar als assistents el pla de treball que s’ha programat per aquesta nova fase del pla estratègic. Aquesta fase tindrà lloc entre setembre d’aquest any i finalitzarà al desembre d’aquest mateix any o gener del 2010. Aquesta consistirà en una sèrie de debats temàtics per reflexionar i suggerir propostes sobre cadascuna de les línies estratègiques programades, on intervindran experts en les respectives matèries, responsables polítics, tècnics municipals i altres agents implicats.
El 13 de Juliol del 2010, es va reunir al consistori de Santa Perpètua de Mogoda el nou equip redactor del Pla Estratègic de Santa Perpètua amb els regidors de l’Ajuntament, l’equip de govern i els tècnics municipals amb motiu de la presentació de les línies estratègiques del pla. En aquesta reunió es van presentar les tasques realitzades des del canvi d'equip, es van apuntar les principals tendències que afecten el municipi, i en base a aquests elements, es van presentar tres visions de futur pel municipi i es van proposar una sèrie de línies estratègiques que hauran d'articular el debat amb els agents durant els propers mesos de treball. Aquestes línies estratègiques són cinc, associades cadascuna d’elles a un àmbit concret, i per les quals se'n preveu jornades de treball específiques. Són les que es presenten a continuació:
  • El territori: l’ordenació de la Riera de Caldes. L’objectiu d’aquesta activitat és plantejar les directrius que haurien de regir el futur PDU de la Riera de Caldes, preceptiu d'acord amb el Pla territorial metropolità de Barcelona aprovat el 2010.
  • L’economia: la nova centralitat metropolitana. La finalitat d’aquesta activitat és avançar cap un programa d’activitats i cap a un model de gestió que faciliti el desenvolupament de la nova centralitat prevista pel Pla Territorial a Santa Perpètua de Mogoda.
  • La dimensió social: els nous serveis a les persones. L’objectiu d’aquesta activitat és arribar a una proposta de recomanacions per a una prestació i gestió de serveis als ciutadans més eficient a  escala urbana i supramunicipal.
  • El medi ambient: la gestió integrada del paisatge. La finalitat d’aquesta activitat és establir les bases per la redacció d'una carta del paisatge i desenvolupar els criteris que hauran d'assegurar una gestió ambiental integrada a la Riera.
  • La governança: l’administració que aprèn. L’objectiu d’aquesta activitat és desenvolupar principis i models de participació, planificació i gestió municipal.
També es va presentar als assistents la proposta de pla de treball prevista entre setembre vinent i principis de 2011. Es preveuen debats temàtics sobre cadascuna de les línies estratègiques per a reflexionar conjuntament sobre les oportunitats de futur del municipi, amb la intervenció d'experts, responsables polítics, tècnics municipals i agents implicats.

 

 

Retorna a la plana principal

Altres