Actes del Pla Estratègic

Presentació a l’equip de govern de línies estratègiques i estat dels treballs del Pla

8 de juny de 2012, Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

La finalitat d’aquesta activitat és avançar cap un programa d’activitats i cap a un model de gestió que faciliti una nova centralitat a Santa Perpètua de Mogoda.
La dimensió social:els nous serveis a les persones
L’objectiu d’aquesta activitat és proposar recomanacions per a una prestació i una gestió de serveis als ciutadans més eficient a  escala urbana i supramunicipal.
El medi ambient: la gestió integrada del paisatge
La finalitat d’aquesta activitat és establir les bases per la redacció de la carta del paisatge i desenvolupar els criteris que hauran de assegurar una gestió ambiental integrada a la Riera
La governança: l’administració que aprèn
L’objectiu d’aquesta activitat és desenvolupar principis i models alternatius de participació, planificació i gestió municipal.
També es va presentar als assistents el pla de treball que s’ha programat per aquesta nova fase del pla estratègic. Aquesta fase tindrà lloc entre setembre d’aquest any i finalitzarà al desembre d’aquest mateix any o gener del 2010. Aquesta consistirà en una sèrie de debats temàtics per reflexionar i suggerir propostes sobre cadascuna de les línies estratègiques programades, on intervindran experts en les respectives matèries, responsables polítics, tècnics municipals i altres agents implicats.
El 8 de Juny del 2012, es va reunir al consistori de Santa Perpètua de Mogoda l'equip redactor del Pla Estratègic de Santa Perpètua amb l’Equip de Govern municipal amb motiu de la presentació de l'estat dels treballs del Pla. Es va presentar l'evolució completa dels treballs del Pla Estratègic, i es va posar de relleu les activitats impulsades específicament durant la darrera etapa de treball (darrers 12 mesos). L'actualització de la Diagnosi del Pla durant la primavera de 2012 és un exemple d'aqueststreballs, però també les línies estratègiques reformulades del Pla, després dels ajustos realitzats durant el darrer any en vista a l'evolució del marc general econòmic de Catalunya i Santa Perpètua, que estableixen les prioritats de treball en les properes fases del Pla. Aquestes línies són cinc:
  • Ciutat de cooperació i bon govern (bona governança i cooperació intermunicipal)
  • Producció, treball i innovació (impuls de l'ocupació)
  • Ciutat-camp sotenible (territori i medi ambient)
  • Qualitat de vida (serveis a les persones)
  • Ciutat amb projecció i identificació externa de prestigi (identitat)

Altres