Actes del Pla Estratègic

Presentació a l’equip de govern de línies estratègiques i estat dels treballs del Pla

8 de juny de 2012, Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

La finalitat d’aquesta activitat és avançar cap un programa d’activitats i cap a un model de gestió que faciliti una nova centralitat a Santa Perpètua de Mogoda.
La dimensió social:els nous serveis a les persones
L’objectiu d’aquesta activitat és proposar recomanacions per a una prestació i una gestió de serveis als ciutadans més eficient a  escala urbana i supramunicipal.
El medi ambient: la gestió integrada del paisatge
La finalitat d’aquesta activitat és establir les bases per la redacció de la carta del paisatge i desenvolupar els criteris que hauran de assegurar una gestió ambiental integrada a la Riera
La governança: l’administració que aprèn
L’objectiu d’aquesta activitat és desenvolupar principis i models alternatius de participació, planificació i gestió municipal.
També es va presentar als assistents el pla de treball que s’ha programat per aquesta nova fase del pla estratègic. Aquesta fase tindrà lloc entre setembre d’aquest any i finalitzarà al desembre d’aquest mateix any o gener del 2010. Aquesta consistirà en una sèrie de debats temàtics per reflexionar i suggerir propostes sobre cadascuna de les línies estratègiques programades, on intervindran experts en les respectives matèries, responsables polítics, tècnics municipals i altres agents implicats.
El 8 de Juny del 2012, es va reunir al consistori de Santa Perpètua de Mogoda l'equip redactor del Pla Estratègic de Santa Perpètua amb l’Equip de Govern municipal amb motiu de la presentació de l'estat dels treballs del Pla. Es va presentar l'evolució completa dels treballs del Pla Estratègic, i es va posar de relleu les activitats impulsades específicament durant la darrera etapa de treball (darrers 12 mesos). L'actualització de la Diagnosi del Pla durant la primavera de 2012 és un exemple d'aqueststreballs, però també les línies estratègiques reformulades del Pla, després dels ajustos realitzats durant el darrer any en vista a l'evolució del marc general econòmic de Catalunya i Santa Perpètua, que estableixen les prioritats de treball en les properes fases del Pla. Aquestes línies són cinc:
 • Ciutat de cooperació i bon govern (bona governança i cooperació intermunicipal)
 • Producció, treball i innovació (impuls de l'ocupació)
 • Ciutat-camp sotenible (territori i medi ambient)
 • Qualitat de vida (serveis a les persones)
 • Ciutat amb projecció i identificació externa de prestigi (identitat)

Presentació de les línies estratègiques del Pla Estratègic a la ciutadania

7 d’octubre de 2010, Centre Cívic el Vapor

La finalitat d’aquesta activitat és avançar cap un programa d’activitats i cap a un model de gestió que faciliti una nova centralitat a Santa Perpètua de Mogoda.
La dimensió social:els nous serveis a les persones
L’objectiu d’aquesta activitat és proposar recomanacions per a una prestació i una gestió de serveis als ciutadans més eficient a  escala urbana i supramunicipal.
El medi ambient: la gestió integrada del paisatge
La finalitat d’aquesta activitat és establir les bases per la redacció de la carta del paisatge i desenvolupar els criteris que hauran de assegurar una gestió ambiental integrada a la Riera
La governança: l’administració que aprèn
L’objectiu d’aquesta activitat és desenvolupar principis i models alternatius de participació, planificació i gestió municipal.
També es va presentar als assistents el pla de treball que s’ha programat per aquesta nova fase del pla estratègic. Aquesta fase tindrà lloc entre setembre d’aquest any i finalitzarà al desembre d’aquest mateix any o gener del 2010. Aquesta consistirà en una sèrie de debats temàtics per reflexionar i suggerir propostes sobre cadascuna de les línies estratègiques programades, on intervindran experts en les respectives matèries, responsables polítics, tècnics municipals i altres agents implicats.
El passat dia 7 d’octubre, l’equip de treball del Pla Estratègic presentà a la ciutadania de Santa Perpètua els avenços del Pla. Un cop aprovada la diagnosi s’han establert finalment un total de quatre línies estratègiques que hauran d’articular el debat en els propers mesos, i que són el territori, l’economia, la dimensió social (que incorpora ara les qüestions de bon govern del municipi) i el medi ambient. El marc referencial del Pla Estratègic se situa en el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, aprovat aquest any 2010, i l’àmbit de la Riera de Caldes. En aquesta sentit el Pla Estratègic desenvoluparà la reflexió en clau local i regional alhora.
 • El territori: l’ordenació de la Riera de Caldes. L’objectiu d’aquesta activitat és plantejar les directrius que haurien de regir el futur PDU de la Riera de Caldes, preceptiu d'acord amb el Pla Territorial Metropolità de Barcelona aprovat el 2010.
 • L’economia: la nova centralitat metropolitana. La finalitat d’aquesta activitat és avançar cap un programa d’activitats i cap a un model de gestió que faciliti el desenvolupament de la nova centralitat prevista pel Pla Territorial a Santa Perpètua de Mogoda, així com una reflexió entorn a l’activitat econòmica en general i el comerç a Santa Perpètua.
 • La dimensió social. L’objectiu d’aquesta activitat és arribar a una proposta de recomanacions per a una prestació i gestió de serveis als ciutadans més eficient a escala urbana i supramunicipal, i desenvolupar els principis i models de participació, planificació i gestió municipal que els permetin.
 • El medi ambient: la gestió integrada del paisatge. La finalitat d’aquesta activitat és establir les bases per la redacció d'una carta del paisatge i desenvolupar els criteris que hauran d'assegurar una gestió ambiental integrada a la Riera.
El Pla Estratègic convocarà taules de debat tècnic de forma periòdica durant la tardor i primavera de l’any vinent que hauran de desenvolupar una base de coneixement “educat” sobre la qual es pugui desenvolupar el debat sobre les accions del Pla Estratègic.Retorna a la plana principal

Presentació de les línies estratègiques del Pla Estratègic al consistori

13 de juliol de 2010, Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

La finalitat d’aquesta activitat és avançar cap un programa d’activitats i cap a un model de gestió que faciliti una nova centralitat a Santa Perpètua de Mogoda.
La dimensió social:els nous serveis a les persones
L’objectiu d’aquesta activitat és proposar recomanacions per a una prestació i una gestió de serveis als ciutadans més eficient a  escala urbana i supramunicipal.
El medi ambient: la gestió integrada del paisatge
La finalitat d’aquesta activitat és establir les bases per la redacció de la carta del paisatge i desenvolupar els criteris que hauran de assegurar una gestió ambiental integrada a la Riera
La governança: l’administració que aprèn
L’objectiu d’aquesta activitat és desenvolupar principis i models alternatius de participació, planificació i gestió municipal.
També es va presentar als assistents el pla de treball que s’ha programat per aquesta nova fase del pla estratègic. Aquesta fase tindrà lloc entre setembre d’aquest any i finalitzarà al desembre d’aquest mateix any o gener del 2010. Aquesta consistirà en una sèrie de debats temàtics per reflexionar i suggerir propostes sobre cadascuna de les línies estratègiques programades, on intervindran experts en les respectives matèries, responsables polítics, tècnics municipals i altres agents implicats.
El 13 de Juliol del 2010, es va reunir al consistori de Santa Perpètua de Mogoda el nou equip redactor del Pla Estratègic de Santa Perpètua amb els regidors de l’Ajuntament, l’equip de govern i els tècnics municipals amb motiu de la presentació de les línies estratègiques del pla. En aquesta reunió es van presentar les tasques realitzades des del canvi d'equip, es van apuntar les principals tendències que afecten el municipi, i en base a aquests elements, es van presentar tres visions de futur pel municipi i es van proposar una sèrie de línies estratègiques que hauran d'articular el debat amb els agents durant els propers mesos de treball. Aquestes línies estratègiques són cinc, associades cadascuna d’elles a un àmbit concret, i per les quals se'n preveu jornades de treball específiques. Són les que es presenten a continuació:
 • El territori: l’ordenació de la Riera de Caldes. L’objectiu d’aquesta activitat és plantejar les directrius que haurien de regir el futur PDU de la Riera de Caldes, preceptiu d'acord amb el Pla territorial metropolità de Barcelona aprovat el 2010.
 • L’economia: la nova centralitat metropolitana. La finalitat d’aquesta activitat és avançar cap un programa d’activitats i cap a un model de gestió que faciliti el desenvolupament de la nova centralitat prevista pel Pla Territorial a Santa Perpètua de Mogoda.
 • La dimensió social: els nous serveis a les persones. L’objectiu d’aquesta activitat és arribar a una proposta de recomanacions per a una prestació i gestió de serveis als ciutadans més eficient a  escala urbana i supramunicipal.
 • El medi ambient: la gestió integrada del paisatge. La finalitat d’aquesta activitat és establir les bases per la redacció d'una carta del paisatge i desenvolupar els criteris que hauran d'assegurar una gestió ambiental integrada a la Riera.
 • La governança: l’administració que aprèn. L’objectiu d’aquesta activitat és desenvolupar principis i models de participació, planificació i gestió municipal.
També es va presentar als assistents la proposta de pla de treball prevista entre setembre vinent i principis de 2011. Es preveuen debats temàtics sobre cadascuna de les línies estratègiques per a reflexionar conjuntament sobre les oportunitats de futur del municipi, amb la intervenció d'experts, responsables polítics, tècnics municipals i agents implicats.

 

 

Retorna a la plana principal

Altres