1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

La Regidoria de Medi Ambient vol conscienciar la ciutadania de Santa Perpètua de la necessitat de separar correctament les diferents fraccions de la brossa i, en especial, dels residus orgànics. L’interès d’evitar que els residus orgànics vagin a parar a l’abocador s’origina en interessos mediambientals, econòmics i legals.

La fracció orgànica s’ha de recollir selectivament i s’ha de valoritzar per tal de reduir el seu impacte ambiental sobre el territori. La regidoria recorda que “si separem correctament, disminuirem l’emissió de gasos implicats en l’efecte hivernacle, disminuirem els residus als abocadors i estalviarem recursos fent de la matèria orgànica en compost i biogàs, tot millorant la qualitat dels sòls”. Els costos derivats de la recollida, transport i tractament de residus cada vegada s’encareixen més, és a dir, a menys reciclatge més costos. El sistema actual de recollida de residus permet recollir les cinc fraccions per separat (paper, vidre, Orgànica, envasos i rebuig), “però encara estem lluny de fer-ho bé per complir amb els objectius”. Així mateix recorda que la llei ens obliga a reciclar i “ens penalitza per no fer-ho bé”. El 30% dels residus que genera Santa Perpètua es orgànic però només reciclem un 6%. El 24% restant que no s’ha reciclat i ha anat al contenidor de rebuig durant l’any 2017 ha suposat per la ciutadania un cost afegit en el tractament de 161.304 euros, segons afirma Medi Ambient.

Residus que s’han de dipositar al contenidor marró

Restes de menjar / restes de la preparació del menjar

// peles i triadures de fruita i verdura
//ossos i restes de carn
// espines i restes de peix, closques de marisc i mol·luscs
// closques d’ou i pellofes i closques de fruits secs
// restes de menjar i menjar en mal estat
// restes de pa
// marro de cafè i restes d’infusions.

Residus de paper

// paper de cuina o tovallons de paper bruts de menjar
Restes vegetals de petites dimensions
// rams de flors pansits, flors i fulles seques
//males herbes, gespa, petites branques d’esporga, fullaraca
* Si les restes vegetals són de grans dimensions cal trucar al Telefonet 93 544 91 91

Altres materials
// taps de suro
// serradures
// virostes i encenalls de fusta natural
// escuradents i palets de gelat, de menjar xinès o de fer pinxos, etc


Foto: Contenidors de recollida selectiva a la plaça Nova / L'Informatiu

0
0
0
s2sdefault