Bases i inscripcions als concursos

Competició de parxís

Inscripcions:

Concurs de paelles: a l'Ajuntament del 27 al 30 d'agost de 9 a 14 hores.

Futbol fang i Paint-ball: a la Granja Soldevila del 27 al 30 d'agost de 8 a 15 hores. Cal que porteu impresos i omplerts els següents documents pdf:

Cursa Popular de Festa Major: des del 16 de juliol al web www.championchip.cat i de forma presencial al Pavelló de 8 a 14.30 hores. La cursa se celebrarà el dia 1 de setembre.

Bases, reglaments i disposicions: